Privacy Policy SV

Avtal: Innehåll

Även om easyflux strävar efter att tillhandahålla tillförlitlig och aktuell information på denna webbplats kan vi inte garantera att informationen är korrekt vid tidpunkten då den tas emot eller att informationen är korrekt i den kontext den används. easyflux kan inte acceptera något ansvar för användningen av informationen, eller för skador (i vilken form som helst), direkt eller indirekt orsakade av användningen av denna webbplats. easyflux tar därför inget ansvar för felaktigheter och för felaktig information från tredje parter * som hänvisas till på denna webbplats. easyflux kan inte ge någon garanti avseende korrektheten eller någon annan aspekt av denna information.

Avtal: Hyperlänkar

Vissa hyperlänkar på denna webbplats hänvisar till webbplatser från tredje parter över vilka easyflux inte har någon påverkan. easyflux kan därför inte ge någon garanti avseende korrektheten av dessa länkar eller någon annan aspekt av informationen på webbplatser från tredje parter.

Avtal: Integritet

Alla data du anger kommer endast att användas för det ändamål för vilket de lämnades till easyflux. Detta innebär även att easyflux inte kommer att göra din personliga information tillgänglig för tredje parter utan ditt tillstånd.

GDPR finns där för dig, men vad betyder det för dig?

easyflux arbetar med personuppgifter och bearbetar även dina personuppgifter (såsom ditt namn, e-postadress och betalningsinformation). Dessa uppgifter är nödvändiga för att använda easyflux produkter och tjänster. Under de senaste månaderna har vi varit upptagna med att förbereda oss för GDPR. På vår webbplats kan du läsa GDPR under de allmänna villkoren, vilket även inkluderar vad vi gör för att skydda dina data.

Avtal: Upphovsrätt

Ingenting från denna webbplats får reproduceras utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.

Legalitet av avtalet

Detta avtal anses vara en del av internetpublikationen avseende denna webbplats. När vissa uttalanden på denna webbplats är felaktiga och/eller strider mot lagen påverkar detta inte andra uttalanden som görs på andra platser på denna webbplats.

Kontaktformulär

[contact-form-7 id="427" title="Request form"]

Nyhetsbrev


flux bv
Albertus Perkstraat 107
1217 NR Hilversum
Holland

+31(0)20 22 20 976
+31(0)6 51 326 382
info@easyflux.nl

kvk nmr 78463823
btw nummer NL 8614.10.336.B01.
bank NL40 TRIO 0320 0275 38

Privacy Policy